Co musi zawierać faktura

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzenia księgowości. Swoim klientom musi wystawiać rachunki lub faktury, w zależności od potrzeb. Wszystkie przychody muszą być opodatkowane a faktury on line służą temu, aby było to uporządkowane.

Choć może się wydawać, że wystawianie faktur on-line jest skomplikowane, to rzeczywiście wcale tak nie jest. Faktura to dokument, na którym muszą znajdować się dokładnie sprecyzowane elementy, niemniej jednak właściwie każdy darmowy program do faktur online uzupełni je automatycznie, zatem nie należy się obawiać tego, że na fakturze pojawią się błędu. Na dokumencie księgowym, którym jest faktura muszą znajdować się dane nabywcy i odbiorcy – te można wpisać ręcznie, ale zaczytać z bazy Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie numeru NIP. Numer faktury, który również jest obowiązkowy, w aplikacji podczytuje się automatycznie. Może nim być dowolny ciąg cyfr – z datą roczną lub miesięczną – byle byłoby to było uporządkowane. Data wystawienia faktury również pojawi się w sposób automatyczny, więc można wykluczyć pomyłkę. To, co należy uzupełnić w aplikacji, to odpowiednie pozycje na fakturze i kwotę. Podatek VAT zostanie obliczony samoczynnie według wybranej stawki. W praktyce wystawienie takiej faktury trwa wręcz chwilę i wyklucza możliwość pomyłki. Nawet jeśli błąd się wydarzy, aplikacja wystawia również faktury korygujące. Znacząca większość programów może też wygenerować faktury pro forma a także tradycyjne rachunki, jeżeli klienci nie potrzebują zdobyć faktury online.

Zobacz również: faktury on line.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz