Uprawnienia w branży budowlanej – co dają?

W każdej branży trzeba dbać o rozwój, a więc skorzystać z rozmaite kursów czy także szkoleń, które pozwalają nam zdobyć nowe uprawnienia a także kompetencje. Pamiętajmy o tym, że takimi cennymi uprawnieniami są uprawnienia budowlane, które pozwalają na samodzielne wykonywanie prac technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub również projektowania architektonicznego.
Co warto wiedzieć na temat uprawnień budowlanych?
Należy zacząć się od tego, że uprawnienia budowlane możemy dostać tylko po pozytywnym zdaniu obu części egzaminu, który przeprowadzany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Taki egzamin składa się z dwóch etapów, pierwszy to egzamin pisemny, natomiast po jego zdaniu możemy przystąpić do drugiej części, czyli egzaminu ustnego, który zdawany jest przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów. Jeżeli już uda nam się zdać pozytywnie obie części, to wówczas otrzymujemy certyfikat, który uprawnia nas do wykonywania w sposób samodzielny określonych prac technicznych. Pamiętajmy o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania, jak także uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. W obrębie tych dwóch głównych rodzajów odznacza się jeszcze specjalności, w głównej mierze takie jak specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna czy również inżynieryjna. Osoby, które pragną podejść do egzaminu na uprawnienia, muszą spełnić wymogi, które ustalone są w przepisach prawa budowlanego.

Zobacz również: uprawnienia budowlane.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz