Terapie scalania zmysłów

Gabinet Integracji Sensorycznej to miejsce, które oferuje specjalistyczne wsparcie dla osób z różnymi zaburzeniami sensorycznymi. Zmysły odgrywają jedyną rolę w naszym zwykłym funkcjonowaniu, a dla niektórych osób ich nadmierna albo niedostateczna reaktywność może stanowić wyzwanie. W takich sytuacjach, terapie integracji sensorycznej mogą okazać się pomocne.

Czym jest Gabinet Integracji Sensorycznej?

Gabinet Integracji Sensorycznej to miejsce, gdzie specjaliści pomagają osobom z różnymi zaburzeniami sensorycznymi poprzez indywidualnie dobraną terapię. Terapie sensoryczne skupiają się na stymulowaniu zmysłów w kontrolowany sposób, aby pomóc osobom radzić sobie całkiem dobrze z bodźcami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Choć terapie te na prawdę często kojarzone są z dziećmi, mogą być równie skuteczne dla młodzieży i dorosłych.

Jak działa Gabinet Integracji Sensorycznej?

W Gabinetach Integracji Sensorycznej organizuje się fachową ocenę wrażliwości sensorycznej pacjenta. To daje możliwość terapeutom na indywidualne dostosowanie terapii do potrzeb każdej osoby. Podczas terapii używa się różne metody i narzędzia, tj. przytulanie ważki, huśtawki sensoryczne, terapia dotykiem czy ćwiczenia wzrokowe. Terapeuci pracując z pacjentem w sposób testowany i stopniowy, pozwalają mu na dostosowanie się do różnych bodźców i osiągnięcie lepszej integracji sensorycznej.

Kto może skorzystać z terapii integracji sensorycznej?

Terapie sensoryczne mogą być korzystne dla osób z różnymi zaburzeniami sensorycznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi, czy nadwrażliwością na bodźce dźwiękowe, wzrokowe albo dotykowe. Terapia może pomóc w poprawie koncentracji, równowagi emocjonalnej, kwalifikacji społecznych oraz wzmocnieniu koordynacji ruchowej.

Bezpieczeństwo terapii sensorycznych

Gabinety Integracji Sensorycznej działają pod nadzorem wykwalifikowanych terapeutów, którzy stosują się do surowych norm bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem terapii organizuje się gruntowną ocenę pacjenta, aby upewnić się, że jest on bardzo dobry kandydatem do takiej formy wsparcia. Terapeuci też regularnie monitorują postępy pacjenta i dostosowują terapię, o ile zajdzie taka wymaganie.

Podsumowanie

Gabinet Integracji Sensorycznej oferuje wsparcie dla osób z zaburzeniami sensorycznymi poprzez terapie integracji sensorycznej. Terapie te pomagają pacjentom nie gorzej radzić sobie z różnymi bodźcami i poprawić jakość życia. Każdy pacjent oceniany jest osobiście, a terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów. Jeżeli masz trudności z wrażliwością sensoryczną, Gabinet Integracji Sensorycznej może być miejscem, gdzie znajdziesz wsparcie i przededukowanie.

Zobacz także: gabinet integracji sensorycznej Łódź.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz