Środki restrukturyzacyjne – na co mogą być przeznaczone?

W przypadku problemów finansowych i utraty płynności finansowej trzeba w sposób prawny zabezpieczyć mienie przed egzekucją, a zatem zadbać o działania restrukturyzacyjne. Takie postępowanie na każdym etapie prowadzone a także nadzorowane jest przez kancelarie adwokackie, które specjalizują się w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, jak też gospodarczego i handlowego.
Restrukturyzacja – co warto mieć świadomość tego na jej temat?
Należy zaznaczyć, że kancelarie adwokackie w ramach usług podejmują się prowadzenia spraw związanych zarówno z procesami naprawczym podmiotów gospodarczych, w tym gospodarstw rolnych, jak również procesów upadłościowych związanych z ogłoszeniem bankructwa, zarówno działalności gospodarczych, jak również upadłości konsumenckiej.

Pamiętajmy natomiast, że postępowanie upadłościowe to finalny krok, którego trzeba unikać. Niewątpliwie rozwiązaniem jest postępowanie restrukturyzacyjne, które umożliwia na zyskanie środków, które umożliwiają odzyskanie płynności finansowej, jest też wznowienie albo rozszerzenie działalności. Warto zatem postarać się o uzyskanie tych środków, aby nie ogłaszać bankructwa. Warto mieć na uwadze, że kancelarie prawne oferują swoim klientom w głównej mierze doradztwo restrukturyzacyjne, czyli pomoc w wybraniu najskuteczniejszego narzędzia naprawczego, które umożliwia na przywrócenie płynności finansowej. Prócz tego, kancelarie podejmują się również prowadzenia negocjacji z wierzycielami klienta, tak ażeby zyskać porozumienie na warunkach możliwie najkorzystniejszych dla klienta.

Zobacz: postępowanie restrukturyzacyjne.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz