Jak zdobyć awans – uprawnienia budowlane

Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności umożliwia nam na awans w pracy, jak też zdobycie nowej bardzo dobrze płatnej pracy. Ze stuprocentową pewnością jest to zasada uniwersalna, która dotyczy także branży budowlanej, która, jak wiemy, charakteryzuje się dynamicznym rozwojem i dużym zatrudnieniem. Właśnie dlatego warto uzyskiwać nowe umiejętności i poszerzać edukację, co jest możliwe dzięki rozwiązaniu, jakim są uprawnienia budowlane, które są nadawane przez komisję kwalifikacyjną Polskiej izby Inżynierów Budownictwa.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są zgodnie z polskim prawem wydawane w postaci decyzji administracyjnej. Ażeby pozyskać uprawnienia w branży budowlanej należy spełniać kilka zasadniczych warunków, których szczegółowe zasady określone są w przepisach prawa budowlanego. Najogólniej rzecz ujmując dotyczą one jak kierunkowego tytułu zawodowego, jak również adekwatnej praktyki w zakresie projektowania, jak również stażu w branży budowlanej. Wyłącznie kandydaci, którzy spełniają powyższe warunki, mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Egzamin w całym kraju odbywa się w tym samym czasie. Składa się z dwóch części, pierwsza część ma charakter pisemny. Jest to test. Jednak druga część ma charakter ustny. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów z obu części kandydat uzyskuje uprawnienia budowlane, czyli uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania albo prowadzenia robót budowlanych.

Zobacz również: uprawnienia budowlane.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz