Czego nie robić przy domowej oczyszczalni ścieków

Ażeby stworzyć ekologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków niezbędne są prace ziemnie, które kreuje koparka. Nierzadko można zamówić tę usługę wraz z samym zbiornikiem. Niekiedy wykop należy zorganizować poświęcając własny czas.

W każdym wypadku warto to robić na etapie prac ziemnych na budowie. Koparka może mocno zmarnować teren zielony wokół domu, dużo lepiej, by jeszcze nie był zagospodarowany. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to najbardziej ekologiczna metoda odprowadzania nieczystości z domu. Może również być w całości tania. Jeśli wody gruntowe na działce nie są zbyt wysoko, zbiornik rozsączający można zamówić za nieduże środki finansowe. Na niektórych terenach nie da się założyć takiej oczyszczalni, ponieważ gleba zbyt mocno przepuszcza wodę i mogłoby dojść do skażenia wód gruntowych. Przydomowe oczyszczalnie wiążą się z niskimi kosztami utrzymania. Odfiltrowane nieczystości powinno się wywozić znacznie rzadziej niż przydomowe szambo. Wręcz o ile jest ono bardzo duże, co najmniej raz na 30 dni trzeba je opróżnić. Przydomowa oczyszczalnia nie wymaga dodatkowego pozwolenia na budowę, jeżeli już jej dobowa przepustowość nie przekracza 7,5m3. To zupełnie wiele i dosłownie duża rodzina może zmieścić się w tym limicie. Zbiorniki betonowe mają zwykle wymiary 10 lub 12 m3 i w praktyce zapełniane są w ciągu 3-4 tygodni. Producenci niektórych środków chemicznych umieszczają na opakowaniu informację na temat tego, że nie wolno ich używać, jeśli nieczystości odprowadzane są do przydomowej oczyszczalni ścieków. Najpewniej tyczy się to mocnych środków chemicznych.

Zobacz: ekologiczne szambo przydomowe inowrocław

Możesz również polubić

Dodaj komentarz